ИСТОРИЧЕСКИ МЕСТА И ПАМЕТНИЦИЦАРЕВЕЦ(Обявяване независимостта на България през 1908 г.)
(Крепостта на хълма Царевец имала три входа. Главният започвал с подвижен мост над скалите и имал три последователни врати.)


(1956 г.)Балдуиновата кула
(От кулите на Царевец днес е запазена само т.н. Балдуинова кула. Тя е охранявала третия вход на крепостта. )

    


(Крепостната стена опасвала Търновград, наричан в периода XІІ-XІV в. "трети Рим, втори Константинопол".)

Турският конак, читалище "Надежда"


(Сградата на турския конак е изградена 1872 г. от майстор Колю Фичето. По-късно в нея се настаняват българската
община и първото читалище в Търново - "Надежда". 1985 г. сградата е обявена за музей.)


(Тук са се провели разпитът на заловения Левски - 1872 г., Първото Велико Народно събрание - 1879 г., признаването
на Съединението на България - 1885 г.)


( В тази зала на бившия конак през 1879 г. Учредителното събрание приема конституцията на България т.н.
Търновска конституция. Тук е избран първият български княз Александър Батенберг.)
(Откриване на 5-тото Велико народно събрание през 1911 г.)

ПАМЕТНИЦИ


(1903 г.)

Мемориалът „Майка България“


(Паметник на падналите във войните - Балканска и Първа световна война.)


(1960г.)